Conferentie met René Diekstra

Op vrijdag 23 september 2016 organiseren het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool en het Algemeen Nederlands Gezelschap voor de Studie van Zelfmoordproblemen (ANGSZ)* de nationale conferentie ‘Suïcidepreventie. Waarom faalt ‘t?’

Dat is tevens de titel van de bijdrage van René Diekstra, Emeritus Professor Psychologie en lector Jeugd en Opvoeding en columnist, die een belangrijke spil in dit geheel is.

Zelf zal ik aan de conferentie deelnemen met een betoog aangekondigd als: Tot het uiterste gedreven: over de dood van huisarts Nico Tromp. Centraal zullen daarin twee vragen staan. Waarom heb ik het nodig gevonden een roman (De jacht op de klaproos) te wijden aan de affaire-Tuitjenhorn? En in het verlengde daarvan: hoe verhoudt de suïcide van Tromp zich tot het overheidsoptreden dat voorafging aan zijn dood? Een vraag die impliciet al aan bod komt in het boek, tegelijk fictie en aanklacht, drama en reconstructie.

Een behartenswaardige conferentie over een prangend maatschappelijk thema, waaraan deelname een noodzaak is.

Voor nadere informatie en opgave, klik hier.

 

2 antwoorden op “Conferentie met René Diekstra”

  1. paul wat heb je alles enorm goed onder woorden gebracht en ook perfect stuk in de krant van schagen . Want hier kan geen instantie meer omheen. Zelf ben ik het eens geweest met Nico ik wist dat hij de euthanasie ging uitvoeren.Alleenafschuwelijk hoe het voor Nico zelf is afgelopen. Ik blijf hem dankbaar wat hij voor Theo heeft gedaan.

  2. Verontwaardiging was de drive van Paul Gellings hoe het door, onder en langs het ministerie van mevrouw Schippers, kon gebeuren dat huisarts Nico Tromp als was hij een potentiële seriemoordenaar tot het uiterste werd gedreven. René Diekstra heeft daar ook in scherpe bewoordingen stelling tegen genomen. Bijna drie jaar na dato heeft de Raad van State mevrouw Anneke Tromp uiteindelijk in het gelijk gesteld. Wetmatigheid streed, zoals verwoord in “De jacht op de klaproos”, met rechtvaardigheid. Haar man werd ten onrechte zijn artsenbevoegdheid ontnomen. Mijn broer Theo had hij barmhartig in doodsnood uit zijn lijden verlost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *