Vaarwel

Bij het heengaan van de pontbaas van het Haersterveer
Jacob Versteegh (1942-2021)

Charon is eergisteren gestorven, hoe moet dat nu?
Verwezen staan we met ons muntje op de oever
wordt het zwemmen of maar terug naar huis
en daar voor eeuwig blijven leven?

Glad en zwart ligt de rivier te slapen in haar bedding
gestold rondom het eenzaam veer
veranderd in een stroom van kwarts of marmer
of is zij zelf uit de tijd?

Van gene zijde komt geen enkel antwoord
op deze eerste middag van de herfst
maar dat was hier toch nooit de gewoonte
struweel gesloten en bladstil
donkergroen en al wat roestig in de lage zon

Alleen het niets erachter kent geen kleur
geen zwart, geen wit, geen tint van zand of strand
geen blauwe oerzee om opnieuw uit op te rijzen

Daar weet Charon nu alles van, zijn laatste opvarende
dat was de dood, compleet met monnikspij en zeis
gebroederlijk stapten ze ginds aan wal en trokken
te voet verder, zonder omzien


PG

Related Images: