Magisch bibliotheekgedicht 2

En waar was het allemaal om begonnen op 29 november 2012? Juist – om een flitsmenigte! Ziehier de beelden en klanken van die bijzondere namiddag in de bibliotheek Zwolle, en nogmaals het gedicht. Gelukkig 2013.

MAGIE

Hoor hoe er zomaar ineens een verhaal
kan beginnen met een ritselend blad
in deze magische burcht, deze stad
opgetrokken uit gedachten en taal.

Let op het eigen leven van de boeken,
dat zo aangenaam behekste papier
dat je verleidt en je buiten het hier
en het nu naar iets anders doet zoeken.

Vergeet het geschreeuw in de straten
of de dogma’s gestold in je hoofd
waarin je al te lang hebt geloofd –

maar sta toe dat de pagina’s praten
want als niets of niemand tevoren laten
zij je beleven wat je ooit was beloofd.

PG

Related Images:

Nieuwe roman

boek
Omslagontwerp: Ruurd de Boer

De verteller van mijn nieuwe, in april 2013 bij Uitgeverij Passage te verschijnen roman, een tekenaar en tegelijk museumconservator, heeft vanwege minder prettige ervaringen in de zomer altijd op gespannen voet gestaan met dit seizoen, maar hij herinnert zich één zomer die in heftigheid alle andere heeft overtroffen. Zijn vrouw in kritieke toestand in het ziekenhuis, groeiende vijandigheid op zijn werk en de vraag: hoe straks in m’n eentje verder met twee kleine kinderen, zonder toekomst?

Een verhaal over medisch falen, haat, jaloezie, opportunisme, botsende artistieke opvattingen in de museumwereld en pogingen te overleven tijdens een zomer waarin werkelijk alles tegenzit. Ook volgt de lezer bij tijden een mysterieuze wandelaarster door een niet minder mysterieuze landstreek. Vijftien jaar later kijkt de hoofdpersoon op dit alles terug vanuit een onbestemd gevoel van rouw en gemis waar hij al vertellend steeds meer inzicht in verwerft.

Een confrontatie tussen broosheid en slechtheid, tussen een man die op het punt staat alles te verliezen en een vijandig werkklimaat, die wellicht enige herkenning zal opleveren. Wordt vervolgd.

PG

 

Related Images: