Augustusland

De verteller van deze in 2013 bij Uitgeverij Passage verschenen roman, een tekenaar en tegelijk museumconservator, heeft vanwege minder prettige ervaringen in de zomer altijd op gespannen voet gestaan met dit seizoen.

boek
“Augustusland” van Paul Gellings is een mooi boek. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Rob Engelsman voor Forma Aktua

Zijn verhaal behelst echter vooral één zomer die in heftigheid alle andere heeft overtroffen. Zijn vrouw in kritieke toestand in het ziekenhuis, groeiende vijandigheid op zijn werk en de vraag: hoe straks in m’n eentje verder met twee kleine kinderen, zonder toekomst?

Een verhaal over medisch falen, haat, jaloezie, opportunisme, botsende artistieke opvattingen in de museumwereld en pogingen te overleven tijdens een zomer waarin werkelijk alles tegenzit. Ook volgt de lezer bij tijden een mysterieuze wandelaarster door een niet minder mysterieuze landstreek. Vijftien jaar later kijkt de hoofdpersoon op dit alles terug vanuit een onbestemd gevoel van rouw en gemis waar hij al vertellend steeds meer inzicht in verwerft.

Een confrontatie tussen broosheid en slechtheid, tussen een man die op het punt staat alles te verliezen en een vijandig werkklimaat.

PRESENTATIES

Schrijver Kader Abdolah en schilderes Rana Berends, met wie ik al sinds mensenheugenis bevriend ben en wier werk ik bewonder, waren bereid te spreken op de presentatie van mijn nieuwe boek op 19 april 2013 in drank- en spijslokaal De Atlas te Zwolle. Een gelukkig gesternte.

Raan
Zelfportret van Rana Berends. Mooi Droste-effect.

Als motto van deze roman heb ik een gedicht gekozen van de Perzische dichter Ahmad Shamlu, wiens werk ik dankzij Kader heb leren kennen. We hebben in de jaren negentig samen veel van Shamlu in het Nederlands vertaald, wat ook voor een deel de grondslag heeft gelegd voor onze vriendschap. Ziehier het motto van Augustusland:

NOCTURNE

Een poort
is er niet
een weg
is er niet
er is geen nacht
geen maan
dag
noch zon
is er
buiten de tijd staan wij
verbittering vlijmt in de lendenen.

Niemand
praat
met elkaar
alleen de stilte
spreekt
met duizend tongen.

Ahmad Shamlu

(Nederlandse vertaling van Sharog Heshmat Manesh)

Kader, in wiens romans, de poëzie altijd een hartig woordje meezingt, vertelde bij de presentatie over de rol van de poëzie in mijn proza. Van haar kant heeft Rana, die met haar penseel in mijn ogen een rasvertelster is, zich uitgesproken over de rol van de schilderkunst in wat ik schrijf. Een weergaloos essay. Iedere herfst maken zij en ik een reis en staan vaak samen hardop te dromen bij stadsgezichten en/of schilderijen.  De muziek werd verzorgd door de talentvolle, jonge saxofoniste Ella Meeuwsen (2000), die mij al veelvuldig had meegesleept met haar weergaloze, donkerbruine spel!

Ella
Ella Meeuwsen in actie

De Groningse presentatie van Augustusland had plaats op zondag 12 mei in de sfeervolle burelen van Uitgeverij Passage gevestigd in Het Paleis, Boterdiep 117, Groningen.

Gertjan Aalders, docent storytelling en creative writing  aan hogeschool Windesheim, is toen met mij in gesprek gegaan, o.m. over kunst en wetenschap, het thema van deze ‘culturele zondag’ in Het Paleis.

 

PG

Related Images:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *