Nieuws

Conferentie met René Diekstra

Op vrijdag 23 september 2016 organiseren het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool en het Algemeen Nederlands Gezelschap voor de Studie van Zelfmoordproblemen (ANGSZ)* de nationale conferentie ‘Suïcidepreventie. Waarom faalt ‘t?’

Dat is tevens de titel van de bijdrage van René Diekstra, Emeritus Professor Psychologie en lector Jeugd en Opvoeding en columnist, die een belangrijke spil in dit geheel is.

Zelf zal ik aan de conferentie deelnemen met een betoog aangekondigd als: Tot het uiterste gedreven: over de dood van huisarts Nico Tromp. Centraal zullen daarin twee vragen staan. Waarom heb ik het nodig gevonden een roman (De jacht op de klaproos) te wijden aan de affaire-Tuitjenhorn? En in het verlengde daarvan: hoe verhoudt de suïcide van Tromp zich tot het overheidsoptreden dat voorafging aan zijn dood? Een vraag die impliciet al aan bod komt in het boek, tegelijk fictie en aanklacht, drama en reconstructie.

Een behartenswaardige conferentie over een prangend maatschappelijk thema, waaraan deelname een noodzaak is.

Voor nadere informatie en opgave, klik hier.