Alweer een prijs

IMG_8001
PG leest voor. Links Minke die de correctievoorschriften overdenkt, wat je aan haar gezicht ziet…

Betekenisvolle abracadabra

Een nek-aan-nekrace was het wel, het Groot Zwols dictee op donderdag-avond 26 maart in het HCO (Historisch Centrum Overrijssel), waarbij ik derde mocht worden met slechts 94 fouten… De tweede prijs ging naar iemand met 93 fouten, de eerste bekroonde 92 fouten.

Toch zijn deze aantallen in het geheel niet verwonderlijk waar het altijd gaat om vijf lange zinnen waarin werkelijk álles fout gerekend wordt wat er maar fout te rekenen valt, van komma’s en punten tot hoofdletters en apostroffen. Daarnaast is er de mogelijkheid in één woord meer fouten te maken – nou, dat tikt aan! Wat er dit keer bij kwam, was dat de echte goeie beoefenaren van het Zwols, die al eens een prijs gewonnen hadden, niet meer mochten meedoen. Niet officieel althans. Maar er waren genoeg sportievelingen die hun pen nog eens lieten krassen en het papier zuchten. Daarbij zij vermeld dat een en ander niet had plaatsgehad zonder de genereuze sponsoring van de Stichting Abracadabra.

IMG_8006
Een zin – ga d’r maar aan staan…

Dichteres en columniste Minke Kraijer las de door haar gewrochte  zinnen een voor een schitterend op toon voor, een mengeling van humor, poëzie en folklore (zie foto, alle foto’s zijn van Harry ten Klooster, waarvoor grote dank). Daarna mocht ondergetekende enige gedichten voordragen, wat hij maar liever niet in het Zwols deed, maar het was wel werk gewijd aan Zwolle, te weten een vers over de verborgen stadstuin van Harry Pierik, een over het voormalig literair café In de Sinnepoppen en een over het openluchtbad Zwolle en zijn vorig jaar overleden beheerder Ron van den Berg. Ook Minke las een gedicht voor, wat zij natuurlijk in het Zwols deed, herinneringen aan de schommel uit haar kindertijd, teder en weemoedig.

Na dit intermezzo was het pauze in de hal van het HCO, voorlopig nog met thee en koffie – maar het feest was al latent aanwezig, dat kon je voelen.

Vervolgens de prijsuitreiking waarbij Minke Kraijer zich wat kritisch uitliet over de hoge aantallen fouten omdat het in haar ogen toch redelijk makkelijke zinnen waren geweest. Wie schetste dan ook mijn verbazing toen ik ineens in de prijzen bleek te vallen! Van onze burgemeester Henk Jan Meijer (127 fouten…) kreeg ik de derde prijs overhandigd, een oranje bus vol Zwolse lekkernij (die ik eerst voor een fles whisky aanzag) en het Zwols woordenboek. Nu hoop ik vurig dat het reglement nog eens veranderd wordt, zodat ik na duchtige bestudering van genoemd woordenboek op een dag de eerste prijs zal winnen. Moet lukken.

IMG_8023
De apotheose – het Zwols Woordenboek!

Maar bestuderen ga ik het toch, het is zeer lezenswaardig en – laat ik het woord nog maar eens gebruiken – poëtisch!

De avond werd afgesloten met een dicteebal in de hal, waarbij Minke mij de eer aan deed een dans van mij te aanvaarden en verderlicht samen met mij over de vloer te zeilen. Dit alles op evergreens, weergaloos en expressief vertolkt door Henk Klompenmaker (100 fouten…), in wie Elvis Presley en Frank Sinatra beurtelings reïncarneerden. Uiteraard vloeiden nu ook opmerkelijk goede wijn en heerlijk helder bier. Het was nog lang onrustig in Zwolle, al was het alleen maar omdat ik nadien thuis de slaap niet kon vatten en de hele nacht heb liggen kranewaken.

Maar de volgende ochtend was ik gek genoeg helemaal niet nösterig.

Related Images:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *