Magisch bibliotheekgedicht

Met de Bibliotheek Zwolle heb ik altijd sterke banden gehad. In 1987 had ik er onder leiding van Tom van Deel samen met Rutger Kopland een forumdiscussie over poëzie vertalen en in 2005 voerde ik in het bibliotheekcafé campagne voor het stadsdichterschap van Zwolle, een smadelijke avond waarop niemand zich aan mijn zijde wenste te scharen – maar ik ben toch uiteindelijk zegevierend uit de strijd gekomen… Ik heb in deze bibliotheek nog veel vaker opgetreden en voorgelezen, altijd even hartelijk ontvangen, en in 2007 kwam mijn gedicht Magie (zie onder en ook ‘portfolio’ op deze site) op een prominente plek in de intredehal te hangen. Binnenkort – 29 november, 15.30 uur – treed ik er weer op. Iedereen is welkom. Wie wil komen op 29 november en daarover contact opneemt met Geert van der Wal (G.van.der.wal@bibliotheekzwolle.nl) wacht bovendien een spectaculaire verrassing. Hopelijk tot daar en dan. Voor nu veel luister- en leesplezier! PG

MAGIE

Hoor hoe er zomaar ineens een verhaal
kan beginnen met een ritselend blad
in deze magische burcht, deze stad
opgetrokken uit gedachten en taal.

Let op het eigen leven van de boeken,
dat zo aangenaam behekste papier
dat je verleidt en je buiten het hier
en het nu naar iets anders doet zoeken.

Vergeet het geschreeuw in de straten
of de dogma’s gestold in je hoofd
waarin je al te lang hebt geloofd –

maar sta toe dat de pagina’s praten
want als niets of niemand tevoren laten
zij je beleven wat je ooit was beloofd.

Related Images: